Login | Koszyk  |  Do Kasy   
Regulamin

Regulamin
 
Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.futuresport.pl jest firma P.H.U.FUTURESPORT Patryk Matuszak (NIP 8512725816, REGON 810776067 ) zarejestrowana przy ulicy Huculskiej 10, 71-890 Szczecin.
 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Sklep prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu sieci Internet.
2.Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16.
3.Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba, która ukończyła 13 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (pomiędzy 13, a 18 rokiem życia), może złożyć zamówienie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
4.W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta, zwanego dalej "Kontem Klienta" - załóż konto
5.Natychmiast po złożeniu w Sklepie zamówienia przez Klienta wysyłany jest automatyczny e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta potwierdzający, że zamówienie zostało poprawnie złożone. Wysłanie maila potwierdzającego złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
6.Złożone zamówienia widoczne są w historii zamówień na Koncie Klienta.
7.Po prawidłowym złożeniu zamówienia rozpoczyna się jego przetwarzanie.
8.Po wysłaniu produktu Sklep wysyła do Klienta e-mail potwierdzający wysłanie produktu.
9.W przypadku zamówienia wielu produktów w jednym zamówieniu Klient może otrzymać kilka potwierdzeń realizacji zamówienia dotyczących poszczególnych produktów.
10.Zawarcie umowy sprzedaży konkretnego produktu (produktów) następuje w momencie wysłania przez Sklep e-maila potwierdzającego wysłanie konkretnego produktu (produktów) do Klienta.
11.Brak potwierdzenia, o którym mowa wyżej w punktach 8 i 9, jest równoznacze z niezawarciem umowy sprzedaży z Klientem. W przypadku płatności na rachunek bankowy firmy P.H.U.FUTURESPORT zrealizowany przez Klienta i braku potwierdzenia, o którym mowa w punktach 8 i 9, pieniądze są zwracane klientowi na podany przez niego rachunek bankowy w ciągu 24 godzin za zapłacony produkt.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT
Uwaga:
W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane.

Ceny produktów, koszty dostawy
 

1.Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do momentu dokonania zmiany.
2.Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia (dla każdego produktu umieszczonego w koszyku). Koszt ten doliczany jest do ceny zamawianego produktu. Koszt dostawy dla jednej przesyłki opłaconej na nasze konto wynosi 14 zł, zaś koszt dostawy dla jednej przesyłki wysłanej za pobraniem wynosi 18 zł.

Formy płatności

W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
1.płatność przelewem tradycyjnym lub internetowym (należność jest wpłacana przez Klienta na rachunek bankowy firmy P.H.U.FUTURESPORT ),
2. za pobraniem - przy odbiorze przesyłki przez Klienta (należność jest pobierana przez kuriera),
3.płatność za pośrednictwem PayPal.

Czas realizacji zamówienia

1.Przesyłka jest dostarczana przez firmę kurierską.
2.Zamówienie jest obsługiwane przez Sklep w ciągu 24 godzin, a czas dostawy zależny jest od działania firmy kurierskiej i wynosi do 2 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
3.Przesyłka jest wysyłana na adres posiadacza Konta Klienta albo na adres dostawy (jeśli adres dostawy jest inny niż adres posiadacza Konta Klienta).

Zwrot produktu, wymiana
UWAGA:
W celu najszybszej i najpewniejszej realizacji zwrotu produktu lub wymiany skorzystaj z formularza: zwrotu/wymiany (kliknij link).
Wyślij go na adres do zwrotów i reklamacji podany na paragonie lub fakturze. Dołącz do przesyłki wypełniony dokument zwrotu/wymiany. Jeżeli chcesz wymienić produkt (na inny rozmiar lub inny produkt), to musisz zwrócić posiadany produkt. Taki sposób wymiany jest najszybszy i najtańszy dla Ciebie.
1.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki z produktem, dalej jako "zwrot produktu".
2.Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu wraz z kosztem dostawy przesyłki do Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta, płatność PayPal - zwrot na konto PayPal.
3.Zwrot produktu jest możliwy tylko wówczas, gdy:
4. produkt nie był używany,
5. nie został zniszczony,
6 posiada oryginalne metki lub oznaczenia,
7. zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony (zmiana stanu opakowania nie może przekraczać granic zwykłego zarządu rzeczą).
8.Zwracając produkt należy wskazać konto bankowe, na które ma zostać wykonany przelew, płatność PayPal - zwrot na konto PayPal).
9.Koszty transportu zwracanego produktu ponosi Klient.
10.Zwrot produktu zostanie odrzucony, jeżeli nie spełnia wymagań opisanych w niniejszym dziale Regulaminu.
11.W przypadku odrzucenia zwrotu produktu Klient ponosi koszt zwrotu i koszt odesłania produktu do Klienta. Koszt odesłania produktu do Klienta wynosi:
- 18 zł pobierane przez kuriera .

Zgodność produktu z umową, reklamacje
UWAGA:
W celu najszybszej i najpewniejszej realizacji zwrotu reklamowanego produktu skorzystaj z formularza reklamacyjnego (kliknij link).
Zwróć reklamowany produkt we własnym zakresie i  wyślij go na adres do zwrotów i reklamacji podany na paragonie lub fakturze.  
Wszystkie produkty dostępne za pośrednictwem Sklepu są oryginalne. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności produktu z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Klient może zgłosić niezgodność produktu z umową (dalej jako: "reklamacja") w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki z produktem i nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności z umową w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
d) każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.
Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu przez Sklep.
Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
a) zwrot pieniędzy za produkt
b) dostarczenie nowego produktu 
c) naprawienie produktu
d) odrzucenie reklamacji.
W przypadku nieuznania reklamacji Klient ponosi koszt odesłania produktu do Klienta. Koszt odesłania produktu do Klienta wynosi: 18 zł


Anulowanie zamówienia przez Klienta
1.Klient może anulować zamówienie do czasu wysłania przez Sklep e-maila potwierdzającego wysłanie przesyłki do Klienta, wysyłając e-maila adres sklep@futuresport.pl nie później jednak niż do chwili jego potwierdzenia (nie można anulować zamówień ze statusem "przesyłka wysłana").

Przesyłki nieodebrane przez Klienta
1.Koszt transportu przesyłki nieodebranej z winy Klienta wraz z kosztem jej zwrócenia do nadawcy w całości obciąża Klienta.

Ochrona danych osobowych
1.Dane osobowe Klientów są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.Administratorem danych osobowych Klienta jest:  firma: P.H.U.FUTURESPORT Patryk Matuszak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Huculskiej 10.
3.Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji transakcji zakupu produktów oraz, w razie zgody Klienta, w celach marketingowych.
4.Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
5.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
Postanowienia końcowe
1.W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
- Internet Explorer 5.5 lub wyższa wersja,
- Google Chrome,
- Firefox 3.0 lub wyższa wersja,
- Safari 2.0 lub wyższa wersja,
- Opera 7.5 lub wyższa wersja
oraz minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x600 i 24-bitowej palety kolorów.
2.Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3.Klient akceptując niniejszy Regulamin.
4.Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Zapisy niniejszego regulaminu w zakresie kosztów transportu oraz zasad obsługi zwrotów i reklamacji dotyczą transakcji realizowanych wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku dostawy produktu poza granice Polski właściwa stawka opłaty transportowej jest doliczana zgodnie z cennikiem firmy transportowej.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
6.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2013.
7.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez szkody dla ochrony praw nabytych przez Klientów do dnia dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach Sklepu.Poleć znajomym
Powiedz przyjaciołom o tym artykule:  
?
Sklep internetowy © oprogramowanie CPLoaded

www.futuresport.sklep.pl www.sportbuty.pl www.futuresport.pl www.hurt.futuresport.pl